Musicians (MWO)

Piccolo / Flute

Tan Li Hong #
Jermain Cho
Chua Zhihao
Nick Yew
Tan Sihui
Tan Huixiu
Audrey Nah

Oboe

Ryan Goh @#

Bassoon

Samuel Yap @#

Clarinet

Desmond Lim @#
Wendy Lee
Rani

Alto Saxophone

To be updated

Tenor Saxophone

Jessie Xiao JiaHui #

Baritone Saxophone

To be updated

Trumpet

Darrel Koh
Yong Tat #

French Horn

  • Yan Jie Jun @

Euphonium

Su Guobin @#
Ng Junwei

Trombone

Huang Weihan @#
Teo Mu En
Lee Yi Quan
Toh Han Wei

Bass Trombone

Zhang Youwei

Tuba

Vincent Tan Wei Xiang

Percussion

Yee Mei Hui @
Irfan @
Ow Leong San
Charmaine Goh
Tan Zhen He

@ Committee Members
# Section Leaders

Connect with MWO

Connect with MYWO

Related Links

Addresses

Mus'Art Wind Orchestra
A Musical Group under the Wing of Jurong Green CC

6 Jurong West Ave 1 S(649520)
enquiry@musartwind.org